- najväčší výber produktov
- online katalóg
- online obchod
- najnižšie ceny
poradíme
výroba: 0911 497 342
ponuky: 0918 817 086

KLIMAT - vzduchotechnika

    Firma Ján Skovajsa - KLIMAT bola založená ako následník rodinnej tradície vo výrobe vzduchotechniky.
V súčasnosti sa v našej ponuke okrem štvorhranného potrubia a kruhového vzduchotechnického potrubia skupiny I., II., III. a jeho príslušenstva, nachádza aj široká ponuka distribučných prvkov, montážneho a závesného materiálu.     Vzduchotechnika netvorí jedinú časť našej ponuky. Rozšírili sme služby aj o komplexné spracovanie tenkých plechov, vysekávanie, ohraňovanie, zváranie, lakovanie, prepravu a montáž potrubia.
Kvalita výroby

    Kvalita výroby je najvyššou prioritou každého výrobcu. Vo firme Ján Skovajsa - KLIMAT je kvalita založená na dlhoročných skúsenostiach zamestnancov, na precíznom dodržiavaní výrobných štandardov, výkresovej dokumentácie, ale taktiež na stálom zavádzaní inovácií v oblasti výroby vzduchotechnického potrubia, vzduchotechniky a vzájomnej spolupráci s každým zákazníkom. Pevnosť a tesnosť vzduchotechnického potrubia bola odskúšaná v odborných laboratóriách.


 
Projekt s podporou EÚ         (10.7.2014)

Facebook

Ján Skovajsa - KLIMAT | ©2013